Tajomstvo pečate mesta    podarilo sa - a knižočka je na svete!


GALĚRIA

   fotografií z uvedenia knižočky do života

                                    /13. november 2018/

#o knižke...


     Knižka Tajomstvo pečate mesta je určená žiakom mladšieho školského veku. Dej sa odohráva v súčasnosti v jednom skutočnom nákupnom centre. Malý chlapec Martin si nedáva pozor na svoje želania, a tak v ňom ostáva cez noc zavretý... Na Martina tak čaká veľa príjemných i menej príjemných situácií, ktoré sú ale postavené tak, aby nenásilne a jemne formovali jeho charakter, vôľu i zodpovednosť za vlastné činy. 

   V druhej časti je už Martin štvrták a tentokrát odchádza do obchodného centra  na noc dobrovoľne, pretože cíti zodpovednosť za svojich priateľov, ktorí potrebujú jeho pomoc. No teraz je to už ťažšie. Nie je to len noc v obchode.  Dostáva úlohy, ktoré nie sú jednoduché. Martin musí ísť do Dadanovej tlačiarne, na Mariánske námestie, poznáva históriu Budatínskeho zámku, Lesopark, hvezdáreň, sútok Váhu a Kysuce, Dom umenia Fatra, Žilinskú univerzitu a iné dôležité miesta Žiliny. Touto formou sa mladý čitateľ učí najmä osvojom meste a jeho okolí.

   Martin sa dostáva do situácií, v ktorých autorka podáva nenásilnou formou možnosti správania sa, rozhodovania a empatie k iným deťom, ľuďom, dokonca aj mimozemšťanom. Venuje sa ochrane prírody a čistote mesta spôsobom, kedy dieťa ani nezbadá, že príbeh je metodikou a návodom k zlepšovaniu čistoty mesta a ochrany prírody v jeho okolí. 

 Knižka je v závere pozitívna, upokojujúca, dávajúca nádej, že z každej životnej situácie existuje cesta, ktorá je pre nás školou do lepších dní. 


#o autorke...


    Autorka detských kníh Janka Necpalová je pedagogický pracovník - učiteľka jednej zo žilinských škôl. Mimo detskej literárnej tvorby sa venuje písaniu scenárov a muzikálov pre deti. Detský anglicko-slovenský muzikál s rovnomenným názvom knižky "Na jeden deň labuťou" bol hraný v Žiline i Bratislave, muzikál "Motýlia láska" v Žiline. Jej knižka “Zo škrupiny” získala titul Kniha Horného Považia v roku 2014 a knižka Zatúlané papučky bola ocenená ako Kniha Horného Považia v roku 2017.

    Knihu vydalo human 2 human s podporou grantových systémov Mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja. 

* rozhovor s Jankou Necpalovou nájdete tu: Pojinkova knižnička

#doterajšia knižná tvorba:       

    

    * Tajomstvo pečate mesta, 2006, dotlač 2010,

    * Na jeden deň labuťou, 2010,

    * Papučky, 2012, dotlač 2016,

    * Zo škrupiny, 2014, dotlač 2017,

    * Zo škrupiny 2, 2017,

    * Zatúlané papučky, 2017, dotlač 2018 

GALĚRIA

   fotografií z uvedenia knižočky do života

                                    /13. november 2018/

>> späť na obsah knižky

foto: Matúš Kubove