human 2 humane-mail (klik): mario@human2human.sk


tel.(klik): 00421 905 217 090


Kempelenova 3410/1

010 15 Žilina


IČO: 51223783

DIČ: 2120722736


bankové spojenie:

Fio banka - IBAN: SK5783300000002701349351 (všeobecný účet)

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXXUPOZORNENIE:

jednotivé aktivity a projekty majú svoje vlastné čísla účtov